VOLWASSENEN

Nederlands is niet uw moedertaal

U wilt (beter) Nederlands leren omdat u in Nederland woont of gaat wonen. U wilt de taal leren voor dagelijks gebruik, om meer in contact te komen met de Nederlanders en de Nederlandse cultuur. Misschien heeft u kinderen die naar een Nederlandstalige school gaan en wilt u hun op niveau in het Nederlands kunnen blijven volgen. Mogelijk wilt u een opleiding doen of solliciteren naar een baan solliciteren waarbij u Nederlands moet kunnen. Of wilt u de literatuur van een Nederlandse schrijver in de Nederlandse taal kunnen lezen?

 

Dutch is not your native language

Are you living in The Hague and do you want to learn Dutch?

Learn Dutch from a native speaker and certified teacher Dutch as a second language (NT2)

 

Groepsles NT2

Blended learing: klassikaal met docent en individueel met behulp van boeken en computerprogramma's

In kleine groepen (maximaal 6 personen) leert u het Nederlands. U krijgt veel persoonlijke aandacht in de wekelijkse groepsles. In de klas gaat het vooral om luisteren, begrijpen, spreken en uitspraak. Als huiswerk oefent u dit nog eens en als extra ook het lezen, schrijven en de grammatica. Maak gebruik van de groepslessen per niveau om uw spreekvaardigheid in het Nederlands te vergroten.

 

De modules duren 10 weken, met toets aan het eind

1:30 uur klassikaal les, besteed aan huiswerk ook minimaal 1:30 uur per week

 

Kosten

Beginners 1: A0 – A1 € 190,-

Beginners 2: A1 - A2 € 210,-

Gevorderden 1: A2 - B1 € 230,-

Gevorderden 2: B1 - B2 € 250,-

 

nederlands leren lesmateriaal

Kosten zijn exclusief les materiaal. Reken op ongeveer € 50,- voor het lesmateriaal. Een deel van het lesmateriaal in voor meerdere modules bruikbaar.

 

#

Inburgeringsexamen en de Staatsexamens

De lessen van Brood & Spellen sluiten aan op de eisen van het Inburgeringsexamen en de Staatsexamens. Als voorbereiding op het Inburgerings- of het Staatexamen kunt u een pakket van meerdere modules samenstellen om te komen tot niveau A2 (voor het Inburgeringsexamen) of tot niveau  B1 of B2 (voor het Staatsexamen I of II).

 

Extra

Vraag ook naar de conversatielessen en examentrainingen van Brood & Spellen.

 

Data, locatie en vragen

Voor data, vragen over de leslocatie en aan te schaffen lesmateriaal bel 06-44671052 of email naar Anne-Marie Begheijn

 

nederlandse les individueel

 

back to top

KINDEREN

Kinderen met een taalachterstand

Is er al een taalachterstand ontstaan bij uw kind dan kijken we in een persoonlijk gesprek naar mogelijkheden voor taalvaardigheidsbevordering. Dit kan zijn hulp bij het leren lezen of schrijven, spelen met taal, uitbreiden van de woordenschat door voorlezen.

Of is er misschien meer aan de hand en heeft uw kind logopedie, remedial reaching of ondersteuning bij dyslexie nodig?

In een gesprek onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om uw kind te helpen met taal.

Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek.

 

back to top

Taalachterstand voorkomen
Taal is belangrijk, taal is de basis. Goed leren luisteren, spreken, lezen en schrijven maakt dat we ons kunnen uiten, elkaar kunnen begrijpen en ons staande kunnen houden in de maatschappij. Als kinderen al op jonge leeftijd een taalachterstand oplopen is dit later moeilijk in te halen.

Laat kinderen tijdens hun eerste levensjaren veel taal horen en ze ontwikkelen hun taalgevoel. Ik vertel u graag hoe u dit kan doen en kom als het nodig is bij u thuis dingen voordoen.

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Basisonderwijs en Voorschool

Taal is een belangrijk vak in het basisonderwijs. Goed leren spreken, luisteren, lezen en schrijven is belangrijk. Taalbeheersing werkt door op tal van terreinen: sociaal, emotioneel, intellectueel, geestelijk, expressief en creatief.

Kinderen leren door dingen te ontdekken, te onderzoeken, te imiteren en door te spelen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Niet elk kind heeft dezelfde capaciteiten en ook niet elk kind leeft in een stimulerende omgeving. De school kan wel een belangrijke rol spelen de capaciteiten van elk kind te ontdekken en te bevorderen. Ook de zorg voor een stimulerende omgeving hoort bij onderwijs.

 

Taal op de voorschool
Peuters die naar de voorschool gaan kunnen hier later op de basisschool profijt van hebben. Als er op de voorschool een rijk taalaanbod is heeft een peuter meer kans taalvaardig te worden.

Kinderen die thuis weinig of geen Nederlands horen, laat staan spreken, kunnen een taalachterstand oplopen. Ook kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving kunnen het moeilijk krijgen op de basisschool.

De meeste jonge kinderen zijn onderzoekend en nieuwsgierig van aard. Laat kinderen in deze ontvankelijke fase veel in aanraking komen met taal en ze nemen het op. Dat ze het opnemen houdt niet in dat ze alles meteen begrijpen maar wel dat hun taalgevoel zich ontwikkelt.

 

Voorlezen en boeken
Op de voorschool kan al met voorlezen aan kinderen begonnen worden. Het voorlezen stimuleert de latere taalvaardigheid en woordenschat van het kind.

Interactief voorlezen, samen baby- en peuterboeken bekijken helpt bij de taalontwikkeling. Kinderen raken zo al vroeg vertrouwd met lezen en met boeken. Veel kans dat de kinderen later enthousiaste lezers worden! Jong geleerd is oud gedaan. Stimuleer het taalgevoel van jonge kinderen en ze hebben er hun verdere leven profijt van.

Neem contact met mij op als u advies wilt over het leggen van een goede basis op taalgebied in uw voorschool. Ik kom graag een presentatie geven van de diensten die ik uw voorschool kan bieden.

 

Leren lezen en schrijven op de Basisschool
Taal, leren lezen en schrijven, zijn belangrijke vakken op de basisschool. Geletterdheid, het kunnen lezen en schrijven, is een goede voorspeller van schoolsucces en ook een voorwaarde voor een goede integratie in de samenleving.

Kinderen leren door na te doen wat ze voorgedaan krijgen én kinderen leren door zelf te mogen ontdekken, te ervaren en te doen. Als kinderen goed worden in wat ze leren krijgen ze er meer plezier in. Het leren lezen heeft voor veel kinderen iets magisch. Met wat eerst een soort geheimschrift van volwassenen is kunnen ze opeens iets lezen. Ze kunnen plezier beleven aan verzonnen verhalen, andere werelden leren kennen of informatie opdoen. Op een reguliere school leren de meeste kinderen als het goed gaat in groep 3 binnen een half jaar simpele tekstjes lezen. Ook het schrijven van letters en korte woorden in lussenschrift is in mum van tijd geleerd.

 

Neem contact met mij op voor een uitgebreide uitleg van mijn mogelijkheden als taalcoach en een overzicht van mijn aanbod. Ik kom graag een presentatie geven van de diensten die ik uw basisschool kan bieden.

back to top
taal op voorschool

 

Taalachterstand of leerprobleem?
Het leren lezen en schrijven is niet voor elk kind gesneden koek. Het zijn niet alleen kinderen met een taalachterstand die moeite hebben met leren lezen, schrijven en begrijpen van taal.

Ook voor kinderen met andere vertragingen of stoornissen in de ontwikkeling kan leren lezen of schrijven een probleem zijn.

Denk aan kinderen met aandacht- en concentratie-problemen, al dan niet gediagnosticeerd als “ADHD”, of kinderen die motorisch niet goed onderlegd zijn.

Ook voor kinderen met dyslexie of een stoornis uit het autisme spectum is leren lezen of schrijven vaak geen pretje. Desondanks kan ook in deze groep van moeilijk lerende lezers en/of –schrijvers het lezen en schrijven aangeleerd worden.

 

taalles basisschool

 

De uitdaging is juist deze kinderen plezier in leren lezen en schrijven bij te brengen door de leerstof aan te passen. Soms is begeleiding van een logopedist of remedial teacher nodig.

Daarnaast kunnen ook extra inspanningen van het kind, de leraar en de taalcoach bijdragen om de achterstand geheel of gedeeltelijk in te lopen.

 

link Klik hier voor folder voor de Voorschool

Voor meer informatie of een kennismaking kunt u contact met mij opnemen.

Afgestemd op uw persoonlijke leerdoelen en wensen maak ik een coachingsplan. Wij kijken dan gezamenlijk naar de methode, middelen, kosten en tijdsinvestering.

 

 

 

 

Nederlands leren
Spelen met Taal
Creatief Schrijven

Redigeren


sitemap
algemene voorwaarden
nathalie albert webdesign webdesign